خواص روغن زیتون 1کلمات کلیدی
شبکه ,

روغن_زیتون نه فقط کلسترول توتال خون را کاهش می دهد بلکه در عین حال برعکس سایر روغن های گیاهی جز مفید کلسترول خون یعنی HDL را حفظ می کند و چندان کاهش نمی دهد و در نتیجه نسبت بحرانی HDL در خون حمایت می شود و این رمز شفابخشی نیرومند روغن زیتون در مورد درمانبیماری_های_قلبی است. 

در حالی که سایر انواع روغن های گیاهی کلسترول خون را با تمام اجزایش کاهش می دهند یعنی LDL و HDL هر دو را کاهش می دهند.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:« روغن زیتون بخورید، زیرا صفرا و سودای بدن را  متعادل می سازد، بلغم را از بین می برد، اعصاب را قوی و انسان را خوش اخلاق و نیک نفس می کند، غم و اندوه را برطرف می نماید.»

امام رضا(ع) می فرماید:«زیتون غذای خوبی است. دهان را خوشبو می کند و بلغم را می زداید و رنگ چهره را روشن می گرداند و اعصاب را محکم ساخته، خشم_و_غضب را فرو می نشاند.»