آدرس

زنجان، ابهر، میدان شهید رجایی، بلوار بسیج، جنب منبع آب ، روبروی کوچه رشادت، پلاک 11، مواد غذایی عابدینی

تلفن همراه

09109999141